Stofskiftekontrol

Din dosis er ikke automatisk konstant, men kan variere pga. sygdomsaktivitet, årstid eller symptomer fra andre organer (fx. hjertet). En regelmæssig justering er nødvendig. Vi bruger analyser af antistoffer (Hashimoto), vurdering af reverse T3 og regelmæssigt hjertekontrol-tjek med ultralydsscanning og hjertefrekvensvariabilitets-analyse (HRV) til en vurdering, om din dosis er passende eller skal justeres.


Receptfornyelse er kun muligt, hvis du har et regelret kontrolforløb, vi udskriver medicin typisk til 6 mdr. plus let sikkerhedsreserve.


Til medicinbestilling skal du bruge knappen "receptbestilling" her på siden.


Til årskontrol skal du som regel komme til Flensborg. Det afhænger af din TSH-værdi, om vi scanner hjertet hvert år eller hvert andet år. Scanningen er nødvendigt for at sikre, at pumpefunktionen er i orden. Hvis du ønsker det, kan du få en hjertetjek hvert år.


Du er velkommen til at få taget blodprøver af din egen læge, det vil være billigere for dig. Men vær opmærksom på, at vi har brug for TSH, fT3 og fT4. Hvis du ikke kan få disse værdier i Danmark, skal du komme til Flensborg.


Når du kommer til kontrol, skal du være medicinfastende. Du skal oplyse ved fremmøde , om du ønsker at blodprøver bliver taget og om du ønsker at have scannet hjerte.


Halvårskontroller kan ofte være online.


Til forberedelse af kontrol (uanset om det er online eller med fysisk fremmøde) bruger du opfølgningsskemaet her på siden. 


Vi har dog ikke tid til at besvare alle indsendelser af blodprøver. Vi tjekker dem og bruger dem til receptfornyelse. Hvis du ønsker at drøfte noget, er du velkommen til at bestille en konsultation eller en telefonkonsultation på infosiden.


Vi kan ikke sende en ny recept til apoteket, hvis halvårs- og årskontroller ikke er gennemført!


Stofskifteforløbet er privatbehandling og ikke omfattet af offentlig sygeforsikring. Du kan se vores prisliste til ydelser i forbindelse med kontroller på vores prisliste.


Copyright by 2019 - All Rights Reserved.