Stofskiftekontrol

Din dosis er ikke automatisk konstant, men kan variere pga. sygdomsaktivitet, årstid eller symptomer fra andre organer (fx. hjertet). En regelmæssig justering er nødvendig. Vi bruger analyser af antistoffer (Hashimoto), vurdering af reverse T3 og regelmæssigt hjertekontrol-tjek med ultralydsscanning og hjertefrekvensvariabilitets-analyse (HRV) til en vurdering, om din dosis er passende eller skal justeres.


Receptfornyelse er kun muligt, hvis du har et regelret kontrolforløb, vi udskriver medicin typisk til 12 mdr. plus let sikkerhedsreserve. Hvis du ikke har brug for hele mængden af medicin ved næste årskontrol, bedes du at drøfte dette direkte med apoteket.


Til årskontrol skal du som regel komme hvert andet år til Flensborg


Du er velkommen til at få taget blodprøver af din egen læge. Så skal du indberette værdierne korrekt i opfølgningsskemaet. Men vær opmærksom på, at vi har brug for TSH, fT3 og fT4. Hvis du ikke kan få disse værdier i Danmark, skal du komme til Flensborg. Vi arbejder på at du kan bestille blodprøver online hos os og får dem taget i Danmark. Lige nu er funktionen dog inaktiv.


Når du kommer til kontrol, skal du være medicinfastende. Du skal oplyse ved fremmøde , om du ønsker at blodprøver bliver taget hos os.


Til årskontrol online eller med fremmøde skal du indtast dine oplysninger i et spørgeskema, som du får tilsendt efter tidsbestillingen.Stofskifteforløbet er privatbehandling og ikke omfattet af offentlig sygeforsikring. Du kan se vores prisliste til ydelser i forbindelse med kontroller på vores prisliste.


Copyright by 2019 - All Rights Reserved.