Hvordan kan jeg forstår HRV-analysen?

analysen måler stressbelastning af dit hjerte

god hjertefrekvensvariabilitet

Her har vi et eksemple af god resultat af HRV-målingen, hvor SDNN er over 100, Lorenz-plot på højre side er langstrakt og der er god recovery i natteperioden. Analysen viser ingen belastning af hjertet, hjertet er i god balance.

nedsat hjertefrekvensvariabilitet

Her har vi et eksemple af dårlig resultat af HRV-målingen, hvor SDNN er under 100, Lorenz-plot på højre side er forkortet og der er manglende recovery i natteperioden. Analysen viser øget belastning af hjertet, det kan være effekt af medicin, sygdom eller stress/burnout.